duminică, 11 mai 2014

vineri, 9 mai 2014

Prezbiterian

Care aparține prezbiterianismului, privitor la prezbiterianism. 2. S. m. și f. Adept al prezbiterianismului

miercuri, 7 mai 2014

Insondabil

Care nu poate fi sondat (fiind foarte adânc); nesondabil. 
Fig. Cu neputință de cercetat sau de clarificat; de nepătruns

marți, 6 mai 2014

Sardonic

(Livr.; despre râs, zâmbet etc.; adesea adverbial) Care exprimă batjocură necruțătoare sau satisfacție diabolică.

duminică, 4 mai 2014

Travestit

1. Adj. Deghizat. 2. S. m. Homosexual care se îmbracă, se machiază ca o femeie sau care prezintă caractere feminine evidente, în special în urma unui tratament hormonal

sâmbătă, 3 mai 2014

Sfertodocți

(Om) care se crede cult dar are cunoștințe superficiale, mai puține chiar decât un semidoct ◊ „Ultima carte pe care a citit-o [...] a fost un almanah vechi uitat de un călător într-un tren de cursă lungă. Mimantul nostru nu-i nici măcar un semidoct. Eventual un sfertodoct.

vineri, 2 mai 2014

Evoca

A aduce în conștiință fapte, evenimente, împrejurări etc. trecute; a zugrăvi prin cuvinte imaginea unui lucru cunoscut, dar petrecut demult.

joi, 1 mai 2014

Perplex

(Despre oameni) Surprins, uimit, uluit (și nedumerit); încurcat, dezorientat, năuc, năucit. ♦ (Despre atitudinea, manifestările oamenilor) Care arată, exprimă, trădează perplexitate

miercuri, 30 aprilie 2014

Impetuos

Care dovedește o forță sau se manifestă ca o forță de nestăpânit; năvalnic, tumultuos

marți, 29 aprilie 2014

Ecartament

Distanța dintre urmele lăsate pe calea de rulare de roțile de pe aceeași osie ale unui vehicul; distanța dintre fețele interioare ale celor două șine de cale ferată

luni, 28 aprilie 2014

Afix

Nume generic pentru prefixe, sufixe și infixe. 
Punct care reprezintă un număr complex într-un sistem de coordonate carteziene

duminică, 27 aprilie 2014

Sovinism

Ideologie și politică de ațâțare a urii și dușmăniei între națiuni și popoare, de propagare a ideii superiorității unei națiuni asupra altora, de promovare a exclusivismului și intoleranței naționale; naționalism extremist

sâmbătă, 26 aprilie 2014

Renegat

(Persoană) care s-a înstrăinat, s-a lepădat de patria, de credința sa. ♦ (Persoană) care a renunțat la convingerile sau la părerile anterioare, care a trădat grupul, asociația sau partidul căruia i-a aparținut.

vineri, 25 aprilie 2014

Psihoza

Boală psihică manifestată prin tulburări ale comportamentului, gândirii sau afectivității de care bolnavul nu este conștient și care necesită izolarea acestuia. ♦ Stare de spirit bolnăvicioasă, caracterizată printr-o surescitare obsedantă și contagioasă, creată de cauze exterioare; obsesie, idee fixă.

joi, 24 aprilie 2014

Pledoarie

PLEDOARÍE, pledoarii, s. f. Expunere orală făcută de un avocat în fața unei instanțe judecătorești pentru apărarea cauzei uneia dintre părțile implicate în proces. ♦ P. gener. Apărare, susținere orală sau scrisă a unei cauze, a unei idei, a unei teze

miercuri, 23 aprilie 2014

Surmena

(Despre oameni) A se obosi peste măsură, a se extenua (în urma unui prelungit efort fizic sau intelectual); a se istovi. ◊ Tranz. Munca prelungită îl surmenează.

marți, 22 aprilie 2014

Pleistocene

adj. 1. S. n. Prima epocă a cuaternarului, în care s-au extins hominizii (omul de Neanderthal și omul modem) și au avut loc glaciațiile. 2. Adj. Care aparține epocii pleistocene (1), privitor la această epocă

luni, 21 aprilie 2014

Repertoriu

1. Caiet, registru în care datele (nume, titluri etc.) se înscriu în ordine alfabetică (în foile compartimentate pe litere). 2. Totalitatea pieselor teatrale sau muzicale care se joacă în cadrul unui teatru în timpul unei stagiuni. ♦ Totalitatea pieselor scrise de un autor dramatic. ♦ Totalitatea pieselor interpretate de un actor, de un muzician. 3. Culegere de texte, de cântece

duminică, 20 aprilie 2014

Dilema

Raționament cu două soluții, dintre care trebuie aleasă una, deși ambele duc la aceeași concluzie. ♦ Alternativă care pune în dificultate.

sâmbătă, 19 aprilie 2014

Slep

Navă (fără propulsie proprie) folosită pentru transportul mărfurilor pe fluvii, pe canale sau pe lacuri.

vineri, 18 aprilie 2014

Esential

Care constituie partea cea mai importantă a unei probleme sau a unui lucru; care ține de esență (1), privitor la esență; de prim ordin, fundamental, principal

joi, 17 aprilie 2014

Virtute

1. Însușire dominantă a caracterului, care îl face mai bun pe individul uman, din punct de vedere moral, intelectual sau al unui tip specific de activitate; integritate morală. ♦ înclinație spre un anumit fel de fapte morale; calitate morală. 2. (în loc. prep.) În virtutea... = pe baza, în puterea, ca urmare a...

miercuri, 16 aprilie 2014

Empatie

Formă de intuire a realității prin identificare afectivă. 2. Tendință a receptorului de a trăi afectiv, prin transpunere simpatetică, viața eroilor din opere literare, filme

marți, 15 aprilie 2014

luni, 14 aprilie 2014

Remediu

Mijloc de îndreptare sau de îmbunătățire a unei situații, a unei stări etc.; soluție. ♦ Leac, doctorie, medicament.

duminică, 13 aprilie 2014

Hazard

Împrejurare sau concurs de împrejurări (favorabile sau nefavorabile) a căror cauză rămâne în general necunoscută; p. ext. întâmplare neprevăzută. ♦ Soartă, destin. ◊ Joc de hazard = joc de noroc

sâmbătă, 12 aprilie 2014

Temperament

Ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase care condiționează capacitatea de lucru, echilibrul și stăpânirea de sine a unei persoane; fire. ♦ Energie vitală, avânt, elan, impetuozitate; vioiciune

joi, 10 aprilie 2014

A coroda

1. A roade, a degrada unele materiale, metale etc. în mod progresiv cu ajutorul agenților chimici. 2. A pregăti o formă de tipar prin gravare chimică cu ajutorul unei soluții corosive. 3. A decolora pe anumite porțiuni o țesătură vopsită în vederea obținerii unor desene

miercuri, 9 aprilie 2014

Fler

Simț de orientare rapidă într-o împrejurare sau într-o situație dificilă; perspicacitate

luni, 7 aprilie 2014

A submina

A ataca, a lovi (indirect, pe ascuns) pentru a slăbi, a compromite, a zădărnici sau a nimici o acțiune, o realizare (a unui adversar).

sâmbătă, 5 aprilie 2014

Compasiune

Milă, compătimire, Sentiment de înțelegere și de compătimire față de suferințele și nenorocirile cuiva;

vineri, 4 aprilie 2014

Altruism

Atitudine morală sau dispoziție sufletească a celui care acțio­nează dezinteresat în favoarea altora; doctrină morală care preconizează o asemenea atitudine

joi, 3 aprilie 2014

Stupid

1. (Adesea adverbial) Lipsit de sens, de rațiune, de conținut; absurd. 2. (Despre oameni) Lipsit de inteligență, greoi la minte; nătâng, mărginit; (despre manifestări ale oamenilor) care dovedește, trădează lipsă de inteligență, de pricepere.

miercuri, 2 aprilie 2014

Ursuz

Morocănos, posac, neprietenos, necomunicativ, nesociabil. ♦ Fig. Lipsit de atracție, de căldură; respingător.

marți, 1 aprilie 2014

Estuar

Gură largă, în formă de pâlnie, în zona de vărsare a unor fluvii mari, pe țărmurile afectate de maree puternice.

luni, 31 martie 2014

Coerent

1. Care se compune din elemente strâns legate (și armonizate) între ele; închegat. 2. Logic, ordonat, armonios. 3. (Fiz.; despre unde) Care are aceeași lungime și diferențe de fază constante în timp.

duminică, 30 martie 2014

Calvinism

1. Teologia lui J. Calvin și a discipolilor săi. 2. Învățătura și practicile desprinse din lucrările lui J. Calvin, caracteristice Bisericii reformate și celei prezbiteriene

vineri, 28 martie 2014

Peiorativ

Care are sens defavorabil; depreciativ, disprețuitor; (despre sensul cuvintelor, al contextelor etc.) defavorabil, depreciativ; (despre afixe) care dă un sens depreciativ cuvântului la care se atașează

miercuri, 26 martie 2014

A succeda

A urma imediat după altcineva sau după altceva (în spațiu, în timp). A urma unul după altul. A prelua funcția sau bunurile cuiva prin succesiune; a moșteni

marți, 25 martie 2014

luni, 24 martie 2014

vineri, 21 martie 2014

Obtura

A astupa (temporar), a înfunda, a închide (o deschizătură, un tub, un vas, o arteră sangvină etc.).

joi, 20 martie 2014

Mirean

Care nu aparține clerului, nebisericesc, lumesc, laic, profan

 In fraze:
"Sa nu te gindesti vreodata sa fericesti pe mirean mai mult decit pe monah"

miercuri, 19 martie 2014

Impetuos

Năvalnic, tumultuos, aprig, furtunos, impulsiv, iute, înflăcărat, înfocat, nedomolit, nepotolit, nestăpânit, nestăvilit, sălbatic, vehement, violent


 In fraze:
"demisia primarului general al Capitalei este impetuos necesară”

marți, 18 martie 2014

A percepe

A înțelege, a pricepe, A încasa un impozit sau o taxă oficială

Expresii:
A ~ un miros plăcut = a simti
A ~ toate senzațiile comune = a inregistra

In fraze:

"nu puteam sa-l contrazic, aveam aceeasi perceptie"

luni, 17 martie 2014

A intui

A înțelege sau a sesiza ceva prin intuiție; a pătrunde repede în esența problemelor, a fenomenelor, a mirosi, a pătrunde, a ghici, a întrevedea, a întrezări, a prevedea, a sesiza

Expresii:
A ~ ceea ce avea să se întâmple = a  presimti
A ~ desfășurarea evenimentelor =  a ghici

In fraze:
"cand am intuit amandoi cat de important era"

sâmbătă, 15 martie 2014

Intangibil

Care nu poate fi atins, de neatins; care trebuie să rămână intact , sacru

Expresii:
Active ~e = valori care nu au substanță materială (cele mai cunoscute fiind imobilizările necorporale) și pot constitui obiectul unei tranzacții. 

In fraze:
"era pentru toate tinerele prezentate un zeu fascinant si intangibil"

vineri, 14 martie 2014

Oprobiul

 Dispreț, dezaprobare prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte, mare ofensă publică, ultragiŭ, ignominie

In expresii:
A arunca ~l asupra cuiva

In fraze:
"renuntase  la sutana, spre oprobiul familiei sale, prins in mreajele unei amante misterioase"

joi, 13 martie 2014

Convenienta

Regulă de purtare impusă de o anumită societate; uzanța, care convine, oportun, potrivit, corespunzător,
raport, conformitate, bunacuviință socială.

Expresii:
De ~ = făcut numai pentru a respecta anumite forme sociale, anumite interese; de formă. 
Căsătorie de ~ = căsătorie la care se ține seama numai de interese materiale și familiale

In fraze:
"cinele lungi cu discutii de convenienta


miercuri, 12 martie 2014

Dezinvoltura

 Atitudine sau comportare firească, degajată, plină de îndrăzneală, Atitudine, purtare naturală, degajată, indrăzneală, lipsă de jenă, spontaneitate

In fraze:
"Sarutandu-l cu dezinvoltura pe obraz."

marți, 11 martie 2014

Protocolar

Care ține de protocol, potrivit protocolului; (despre oameni) ceremonios, parlamentar

Expresii:
stil, limbaj ~ (ceremonios)

In fraze:
"Celalalt se ridica si el, mai putin protocolar si cu o expresie daca nu prietenoasa, atunci in orice caz nu ostila."

luni, 10 martie 2014

Ostila

 Care manifestă o atitudine potrivnică sau dușmănoasă față de cineva sau de ceva; dușmănos, vrăjmaș

Expresii:
o privire ~
dusmanoasa, rautacioasa

 In fraze:
"Celalalt se ridica si el, mai putin protocolar si cu o expresie daca nu prietenoasa, atunci in orice caz nu ostila."

duminică, 9 martie 2014

Prestanta

Ținută, înfățișare, atitudine impunătoare, demnă, aspect impozant,

Expresii:
~ tinutei ( maiestate )
cu prestanta (Cu aspect impunător, plăcut)

 In fraze:
"De altfel, singurul element pe care il retineai in legatura cu el era acela ca, fara indoiala, omul avea prestanta." 

sâmbătă, 8 martie 2014

A epata

A uimi, a impresiona prin purtare, atitudine sau ținută neobișnuită, extravagantă, a stupefia, a ului
Expresii:
vrea sa ne ~  ( a surprinde, a șoca)

In fraze:
"Eleganta lui era desavarsita, dar solemna, vizibila fara sa epateze."

Bine ati venit!

Bine ati venit pe blogul meu!
Acest blog a fost construit pentru a impartasi cu voi cuvintele noi pe care le-am intalnit in timpul lecturilor in ideea ca vom invata impreuna sensul unui cuvant nou in fiecare zi. Va multumesc pentru vizita!